HRM opleidingen

Als HRM’er in de publieke sector wordt er van je verwacht dat je je verder ontwikkelt in de rol van HR-professional. Driessen Opleidingen helpt je daarbij. Met HRM-opleidingen op maat zetten we in op de HRM’ers van de toekomst met ’21 century skills’.

Filters
Verberg filters
Leerlijn Strategisch HRM
HRM speelt een belangrijke rol bij veranderingsprocessen. In de praktijk komt het toch nog regelmatig voor dat de HRM-afdeling ad-hoc wordt ingeschakeld. Human Resources wordt helaas nog niet altijd als volwaardig gesprekspartner gezien. Met de leerlijn Strategisch HRM leg je een goede basis om een proactief HRM-beleid en een professionele uitvoering daarvan te ontwikkelen. 
 • Meerdere locaties
 • €4.750,00
Training Gegevensbescherming voor HR (AVG)
Vanaf mei 2018 gelden er nieuwe Europese regels op het gebied van privacy en gegevensbescherming. Deze nieuwe wet zorgt voor een betere bescherming van persoonsgegevens voor alle EU-burgers. Daarnaast zorgt de wet voor een hoop nieuwe regels op het gebied van werken met persoonsgegevens. Je kunt als HRM’er simpelweg niet om de AVG heen.
 • Meerdere locaties
 • €95,00
Training Strategische Personeelsplanning
Goede en effectieve strategische personeelsplanning begint uiteraard bij de business c.q. de strategie van de organisatie. Met welke veranderingen in de omgeving, de klanten en andere stakeholders heeft jouw organisatie te maken? En wat betekent dit dan zowel kwantitatief als kwalitatief voor de personele inzetbaarheid en personele behoefte nu, op de korte- en langere termijn?
 • Meerdere locaties
 • €1.390,00
Training Duurzame inzetbaarheid
Als HRM’er heb je, samen met het management, een belangrijk aandeel in het ontwerpen van een duurzame werkomgeving. In de training Duurzame inzetbaarheid krijg je alle tools die je nodig hebt om te kunnen zeggen: “En ze werkten nog lang en gelukkig”. 
 • Meerdere locaties
 • €695,00
Training Adviesvaardigheden
Adviseren in de rol van een HRM’er is niet altijd een gemakkelijke taak. Je moet in de rol van HR-adviseur namelijk rekening houden met zowel de organisatie als de medewerker. De training Adviesvaardigheden geeft alle handvatten die je nodig hebt om in te spelen op de verschillende belangen die je tegenkomt in jouw rol als HR-adviseur.  
 • Meerdere locaties
 • €695,00
Training Het nieuwe beoordelen: hoe creëer je een feedbackcultuur?
De gesprekscyclus staat in veel organisaties onder druk. Regelmatig wordt geconstateerd dat deze niet of te weinig bijdraagt aan de ontwikkeling en prestaties van medewerkers. Te vaak is de gesprekscyclus een jaarlijks ritueel van het zetten van kruisjes en het verplicht formuleren van een groot aantal SMART afspraken op het gebied van resultaten en competenties.
 • Helmond
 • €347,50
Training Recruitment: impact & binding
Een sterk werkgeversmerk is essentieel om talent aan te trekken én aan de organisatie te binden. Het is zo belangrijk dat organisaties regelmatig vergeten dat de kandidaat centraal moet staan. In de praktijk zien we nog steeds dat korte-termijnacties in de vorm van directe werving, sourcing en hunting de wervingsagenda domineren.
 • Meerdere locaties
 • €347,50
Training Salarisadministratie CAR-UWO
Als salarisadministrateur of medewerker salarisadministratie bij de lokale overheid beschikt u over de nodige kennis van de gemeentelijke rechtspositie. Deze training gaat dieper in op verschillende onderwerpen uit de CAR-UWO, in combinatie met verwerking in de salarisadministratie.
 • Helmond
 • €695,00
Training Werkkostenregeling in de praktijk
De werkkostenregeling is een actueel onderwerp voor vele organisaties. Heeft uw organisatie de werkkostenregeling op een juiste wijze geïmplementeerd? Wij informeren u graag over de actuele wet- en regelgeving en attenderen wij u op bijzondere aandachtspunten.
 • Helmond
 • €347,50
Training ABP pensioen basis
Na het volgen van deze cursus bent u op de hoogte van de hoofdlijnen van de ABP pensioenregeling. U kunt adequaat antwoorden op de belangrijke pensioenvragen van uw collega. U beschikt over praktische en actuele kennis.
 • Meerdere locaties
Training Wnra
Op 1 januari 2020 is het zover: de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren is van kracht. Management en medewerkers zullen van de HR-afdeling antwoorden verwachten op vragen als: Wat is het verschil tussen een arbeidsovereenkomst en een aanstelling? Wanneer sluit ik een proeftijd af met een medewerker en wat mag ik daarbij afspreken?
 • Meerdere locaties
 • €350,00
Training Rechtspositie Nu en straks
Als (startende) HRM’er binnen de lokale overheid moet je over de nodige kennis van de gemeentelijke rechtspositie beschikken. Wet- en regelgeving verandert voortdurend, zo ook in de Cao Gemeenten. Nu staat ons één van de grootste veranderingen sinds jaren te wachten: op 1 januari 2020 is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) van kracht. Een mooi moment voor jou als HRM’ er om je basiskennis op te frissen en tegelijkertijd kennis te nemen van wat er wijzigt.
 • Meerdere locaties
 • €695,00
Training Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)
De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) is door minister Koolmees in het leven geroepen om het voor werkgevers aantrekkelijker te maken om medewerkers een vast contract aan te bieden. Middels de wet worden wijzigingen ingevoerd rondom verschillende thema’s: flexibele arbeid, oproepkrachten, ontslagrecht, transitievergoeding, ketenbepaling en WW premiedifferentiatie.
 • Meerdere locaties
 • €295,00
Workshop WNRA voor leidinggevenden
Leidinggevende zijn in veel gevallen het eerste aanspreekpunt van medewerkers als het gaat om WNRA vragen. Om eenduidig en duidelijk te communiceren is het verstandig ook deze groep over de WNRA te informeren.
 • Onbekend
 • €295,00