Terug naar overzicht

Training Strategische Personeelsplanning

 • HRM

Om als organisatie gezond te blijven is het nodig om de personele behoefte in kaart te brengen met strategische personeelsplanning. Goede en effectieve strategische personeelsplanning begint uiteraard bij de business c.q. de strategie van de organisatie. Met welke veranderingen in de omgeving, de klanten en andere stakeholders heeft jouw organisatie te maken? En wat betekent dit dan zowel kwantitatief als kwalitatief voor de personele inzetbaarheid en personele behoefte nu, op de korte- en langere termijn? In de training Strategische Personeelsplanning leer je de gewenste personele ontwikkelingen en veranderingen in de organisatie in kaart te brengen. 

Inhoud 

Er zijn veel vragen die je jezelf kunt stellen als je gaat werken met strategische personeelsplanning. Denk aan vragen als:  

 • Moeten we kwantitatief uitbreiden, en zo ja, hoe dan?  
 • Wat zijn trends en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt? 
 • Wat zijn de mogelijkheden op het gebied van strategische personeelsplanning gezien de arbeidsmarktontwikkelingen? 
 • Wat betekent de flexibilisering van arbeid voor onze organisatie? 
 • Hoe ziet onze in-, door- en uitstroom eruit (vergrijzing, pensionering, etc.)? 
 • Welke kennis en vaardigheden zoeken we binnen onze organisatie? Hoe specifiek kunnen we dat maken? 
 • Zijn deze kennis en vaardigheden beschikbaar op de arbeidsmarkt (gemakkelijk of juist problematisch)? 
 • Hebben we deze kennis en vaardigheden in huis? Zo nee, bereiken we dit door medewerkers op te leiden in de tijd die beschikbaar is? 
 • Strategische waarde versus vervangbaarheid: hebben we zicht op onze kritische medewerkers en hoe kunnen we dit in kaart brengen?  
 • Wat is de mobiliteit binnen de organisatie? En hoe staat het met de duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers? 

Deze training gaat aan de hand van verschillende modellen in op alles wat je altijd al wilde weten over strategische personeelsplanning. Alle bovenstaande vragen komen aan bod én er is ruimte voor jouw eigen praktijk.   

Resultaat 

Na het volgen van deze training ben je op de hoogte van: 
alle actuele achtergrondinformatie omtrent strategische personeelsplanning 
verschillende strategische personeelsplanning-modellen en instrumenten 
 
Daarnaast ben je in staat om: 

 • een personeelsanalyse van jouw eigen organisatie te maken 
 • de personeelsstromen in jouw organisatie in beeld te brengen 
 • de gewenste personele ontwikkelingen en veranderingen in de organisatie in kaart te brengen 
 • verbanden te leggen tussen strategische personeelsplanning en duurzame inzetbaarheid van het personeel

Programma 

Je gaat uitgebreid aan de slag met praktijkcasussen en SPP-instrumenten. In twee dagen doorloop je de stappen en processen van een SPP-traject. Om de bovenstaande leerdoelen te behalen komen in de training Strategische personeelsplanning de onderstaande onderwerpen aan bod. 
 
Dag 1 
Op de eerste dag staat vooral de omgeving, de arbeidsmarkt en de business van de organisatie centraal. Aan de hand van een casus (of de eigen organisatie) ga je  aan de slag met het canvasmodel en DESTEP-model. Hiermee breng je de gewenste personele ontwikkelingen en veranderingen in kaart. Vanuit deze oefeningen stellen we een impactanalyse op naar kwantitatieve en kwalitatieve behoefte en maken deze zo concreet mogelijk. Vervolgens brengen we de personeelsstromen in de organisatie in beeld met de IDU-matrix. 
 
Dag 2 
Dag 2 staat vooral in het teken van de kwalitatieve kant van SPP. Welke kennis en vaardigheden hebben we nodig, en hoe kunnen we inzichtelijk maken wat we in huis hebben, zodat we kunnen matchen of de 'gap' kunnen vaststellen. Welke medewerkers, welke functie of kennis zijn kritisch en schaars, waar moeten we ons vooral op focussen? Deze onderwerpen behandelen we met het model van strategische waarde versus vervangbaarheid. We gaan aan de slag met het HR3P model en het 9 GRID-talentmodel om die kwaliteiten in kaart te brengen. Vervolgens leggen we verbanden met duurzame inzetbaarheid van het personeel, met behulp van de duurzame inzetbaarheid-score card. Hoe ziet de personeelsformatie er eigenlijk uit? Hoe staat het met vergrijzing, interne en externe mobiliteit, functieverblijfsduren en opleidingsniveau binnen mijn organisatie? 

Duur 

2 dagen


Ook incompany

Al onze opleidingen worden ook incompany aangeboden. Hierbij volgt een groep collega's de opleiding op bijvoorbeeld de locatie van de organisatie. Vul het incompany aanvraagformulier in indien je deze opleiding incompany wilt volgen.

Informeer mij

Wil je een melding ontvangen als er nieuwe data zijn toegevoegd?

Maak een melding aan