Terug naar overzicht

Training Wnra

  • HRM
  • Wnra

Op 1 januari 2020 is het zover: de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren is van kracht.

Management en medewerkers zullen van de HR-afdeling antwoorden verwachten op vragen als: Wat is het verschil tussen een arbeidsovereenkomst en een aanstelling? Wanneer sluit ik een proeftijd af met een medewerker en wat mag ik daarbij afspreken? Wat is aanzeggen en verandert het salaris of verlof? En hoe zit dat met ontslag?

Als HRM’ er wil je deze vragen natuurlijk kunnen beantwoorden.

Deze workshop zorgt ervoor dat je op de hoogte bent van de veranderingen en nieuwe regels en dat je ze kunt toepassen in de praktijk.

Inhoud 

In de Workshop Wnra praten we je bij over de totstandkoming van de Wnra. De nadruk van de workshop ligt op de gevolgen van de Wnra voor het werkveld van de HRM’er. Hierbij gaan we aan de hand van aansprekende voorbeelden in op de volgende onderwerpen:

  • De arbeidsovereenkomst: proeftijd, bepaalde tijd – onbepaalde tijd, aanzegplicht, verlenging, bedingen en wijzigingen
  • Ontslag: opzegging, routes, beroep, transitievergoeding, ontslag bij ziekte
  • Wet arbeidsmarkt in balans
  • De Wnra in relatie tot reorganisaties

Gedurende de ochtend is er volop ruimte voor het inbrengen van eigen casuïstiek.

Resultaat 

Na het volgen van deze cursus ben je op de hoogte van de laatste stand van zaken rondom de Wnra en de impact hiervan op je dagelijkse werk als HRM’er.
 
Daarnaast ben je in staat om: 

  • moeilijke vragen van medewerkers adequaat te beantwoorden
  • actief en volwaardig advies te geven aan management en bestuur 

Duur 

1 dagdeel


Informeer mij

Wil je een melding ontvangen als er nieuwe data zijn toegevoegd?

Maak een melding aan